به هر چه بیندیشیم افزایش می یابد

پس به بدهی ها فکر نکن

اگر به تنگدستی و قرض توجه کنید تنگدستی و قرض بیشتری را جذب خواهید کرد.

.اعتقاد ما به تنگدستی و تنگنا ، تنها چیزی است که ما را محدود میکند.

باید روی باور فراوانی کار کنید و تمریناتی را انجام دهید که حس تان به پول خوب باشد.

.

 تا زمانی که حس خوبی به پول نداشته باشید پول از شما گریزان خواهد بود.

.

هر چقدر پول و فراوانی را در جهان تحسین و تایید کنید بیشتر به سمت شما می آید.


 احساس خوب هنگام خرج کردن پول بسیار مهم است.

.

خزانه کائنات نامحدود است و قانون این عالم بر پایه فراوانی است.

.

این مطلب برای خیلی از دوستان می‌تونه جالب باشه، پس اگر دوستانتون در این پیج نیستند براشون ارسال کنید.

https://blog.mindvalley.com