این قانون می گوید که وقتی یک پروانه در جایی از جهان بال میزند این حرکت می‌تواند باعث وقوع طوفان در بخش دیگری از جهان شود .


این پدیده به این اشاره می کند که تغییری کوچک مثل بال زدن پروانه در یک سیستم ، مانند جو سیاره زمین می تواند باعث تغییرات شدید مثلاً وقوع طوفان در کشوری دیگر در آینده شود.


اثر پروانه ای از یک تصمیم یا تغییر می گوید که به طور کلی تحول ایجاد کند. مثلاً فرض کنید امروز در خیابان به فردی لبخند بزنید. این شخص با لبخند شما حال بهتری پیدا می‌کند. از قضا این فرد، یک جراح است و به خاطر حال خوبش جراحی موفقی را انجام می دهد.


شخص تحت جراحی که امیدی به زنده ماندنش نبود حالا زنده می ماند و بعد از آن شیوه زندگی خود را تغییر می دهد .

غذای سالم می خورد با همسرش رفتار بهتری دارد و برای زندگی سالم تر بیشترین تلاش را می‌کند و به همین طریق تاثیرات مختلفی بر جهان گذاشته میشود.


هر بار که می خواهید تصمیمی را بگیرید و یا از انجام کاری صرف نظر کنید به یاد اثر پروانه‌ای بیفتید.

.