معنی فاحشه رو همه میدونیم،

کسیه که تن خودش رو در قبال پول میفروشه.


ولی یه مدل دیگه از فاحشه‌ها داریم بنام فاحشه  که داستانشون کاملا فرق داره.


فاحشه_مغزی کسیه که  ذهن و فکرش رو در قبال چیزی میفروشه.


هر دوشون میدونن نباید بفروشن، ولی...
فاحشه‌ها معمولا مجبورن!

تنشون رو میفروشن برای بدست آوردن لقمه‌ای نان


فاحشه‌های مغزی ولی مجبور نیستن!

مغزشون رو میفروشن برای دزدیدن لقمه‌های نان بقیه.


فاحشه‌ها کم‌اند و کم میبینیمشون!

ولی اگه ببینیم هم خیلی راحت قابل شناسایی‌اند.


فاحشه‌های مغزی ولی زیادند!

همه جا، اطرافمان مثل نقل‌و‌نبات ریخته‌اند،

ولی براحتی قابل شناسایی نیستند.


فاحشه‌ها، تنشون رو در بخشی از شبانه روز و عمرشون میفروشن

فاحشه‌های مغزی ولی فروشنده‌اند در تمام ثانیه‌های شبانه روز و تمام عمرشون.


فاحشه‌ها معمولا از یک طبقه اجتماعی خاص و با سواد کم و فقیر هستند،

فاحشه‌های مغزی ولی از مردم کوره دهاتها تا بالاترین نقاط شهری پایتخت، از هر قشری، از بی سواد تا پروفسور را در بر می‌گیرند.


فاحشه‌ها از تن خود مایه می‌گذارند و صرفا خودشان را قربانی می‌کنند،

فاحشه‌های مغزی ولی از شرافت نداشته خود مایه می‌گذارد و جان و مال مردم را قربانی می‌کند.


فاحشه‌ها چون قلب و ذهن خود را نفرخته‌اند،

ممکن است روزی دست از فاحشگی بردارند.

فاحشه‌های مغزی ولی تا لحظه مرگ دست از فحشای خود برنمی‌دارند چون قلب و مغز خود را مدت‌هاست فروخته‌اند.


فاحشه‌های مغزی هر روز یک رنگ‌اند،

هر روز ذهن و روحشان را به اربابان قدرت و تامین کننده منافعشان می‌فروشند.


فاحشه‌ها همواره همراه با احساس گناه، خود را از بقیه مردم کنار می‌کشند،

فاحشه‌های مغزی ولی بواسطه اتصال به اهرمهای قدرت و ثروت، هر روز وقیح‌تر از قبل با مردم برخورد می‌کنند.


فاحشه‌های واقعی را بهتر بشناسیم!

فاحشه‌های واقعی، فاحشه‌های مغزی‌اند

و خود عامل اصلی وجود فاحشه‌ها در شهر و خیابان‌اند.


لطفا چه چپ چه راست

چه سبز، چه بنفش چه هر رنگ دیگری

با هر سن، دین، جنسیت و ملیت و قومیتی که هستید،

خودتان باشید

یک رنگ باشید


لطفا فاحشه مغزی نباشیم!