ارزشش را ندارد آدم ها را قانع کنی

که دوستت داشته باشند،

که مجابشان کنی حواسشان به تو باشد!


ارزشِ تو و احساسِ تو؛ بیشتر از این حرف هاست!

و ارزشِ تک تک ثانیه های تو...
پس رها کن کسانی را که سهمِ تو نیستند،


و فرصت بده؛

به آنها که تو را دوست دارند

و انتظارِ توجه و لبخندِ تو را میکشند،


بگذار عطر آرامش و عشق، در دالانِ زندگی‌ات بپیچد،

در همین ثانیه‌هایی که هست،

در همین ثانیه‌هایی که رو به پایان است ...

زمان را هدر نده !


تو آنقدرها فرصت نداری که منتظر بمانی آدم‌هایی که دوستشان داری، تو را دوست بدارند،

پس دوست بدار آن‌ها را که دوستت دارند

و قدردانِ آنها باش که قدرِ تو را می دانند ،


زندگی همینقدر ساده است !

کافیست قواعد را بپذیری،

بیخیال باشی و لذتش را ببری ...