روشنفکر نقطه‌ای یعنی کسی که

در مورد کارهایی که خودش انجام می‌دهد

به شدت روشنفکر و مبارز است،

اما در مورد کارهایی که خودش انجام نمی‌دهد

یک گنده لات بی‌همتاست!


مثلا  اگر مردی است که ماهی یک دوست دختر عوض می‌کند در این مورد کاملا روشنفکر  است، اما اگر بفهمد کسی مسلمان نیست از دست او یک لیوان آب هم نمی‌گیرد  مبادا نجس بشود.


یا اگر مردی خودش مشروب می‌خورد در این مورد به شدت  روشنفکر است، اما در مورد مسافرت همسرش با دوستان هم‌جنس یک فتحعلی شاه  قاجار است.


اگر خانمی است که اهل حجاب نیست در این مورد به شدت  روشنفکر است، اما وقتی دوستش بعد از طلاق ازدواج می‌کند متلک می‌گوید که  چقدر تو عکس‌های عروسی‌ات خوشحالی!

چون اعتقاد دارد زن مطلقه دست دوم است.


اگر  خانمی که به شدت اهل گشت و گذار است در این مورد روشنفکر است اما وقتی  صحبت از ازدواج مردی با زنی بزرگ‌تر یا ظاهرا نازیباتر از خودش می‌شود سری  به تاسف یا حداقل به تعجب تکان می‌دهد!


روشنفکر نقطه‌ای معتقد است ازدواج باید متناسب باشد و زن باید بین ۴ تا ۶ سال از شوهر کوچکتر باشد وگرنه بدبخت می‌شوند!

اما عکس مهمانی‌اش در حالی که مشروب سرو می‌کند را برای همه می‌گذارد.


روشنفکر نقطه‌ای کراوات می‌زند و با خانم‌ها خیلی راحت است، اما اگر همسرش با آقایان همین‌قدر راحت باشد کار به جای باریک می‌کشد.


روشن فکر نقطه ای در گروه تلگرامی که زن و مرد عضوند عکس یک خانم با بیکنی را می‌گذارد، اما  وقتی عکس مرد هنرمندی با ریش یا مدل موی عجیب می‌بیند معتقد است این‌ها  آدم‌های عوضی هستند.


روشنفکر نقطه‌ای که از شوهرش ناراضی است دوست  پسر دارد، اما معتقد است دخترهای امروزی خیلی پررو هستند و می‌خواهند گل  پسرش را تور کنند.


روشنفکر نقطه‌ای معتقد است جامعه باید بسوی دموکراسی برود؛ اما وقتی صحبت یک قومیت خاص به میان می‌آید رگ گردنش بیرون می‌زند.


روشنفکر نقطه‌ای برای خودش و آن کاری که می‌کند و به شجاعت و متفاوت بودن خودش عمیقا می‌نازد…

اما در مورد آن کاری که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند یا به نفعش نیست انجام دهد دست مردمان دویست سال پیش را از پشت می‌بندد.