همه‌چیز را به کائنات بسپارید


نکته‌ای که بسیار اهمیت دارد این است که:

زمانی که خواسته‌ی خود را شناختید و آن را یادداشت کردید و به کائنات اعلام کردید، دیگر مرتب چک نکنید که چرا هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
زمانی که این کار انجام می‌دهید مشخص است که باور ندارید که خواسته‌ی خود را دریافت خواهید کرد.

.

آرام باشید و خواسته‌ی خود را به جهان اعلام کنید و مطمئن باشید درصورتیکه آرام و آماده دریافت باشید به شما داده می‌شود.

.

طبق قانون جذب ، افرادی که هم فرکانس باشند به سمت یکدیگر جذب می شوند. مهم نیست که بدانید فرد مورد نظر کجاست، چگونه قرار است به شما برسد یا شما خیلی با هم از نظر جغرافیایی فاصله دارید.

.

قانون جذب عشق از راه دور کار خودش را میکند افراد را به سمت یکدیگر می کشاند ، به شرطی که هم فرکانس باشند.


هم فرکانسی یعنی چی ؟ یعنی اینکه هر دو نفر در یک مسیر باشند، یعنی شما حالتان را خوب نگه دارید ، به خواسته هایتان توجه کنید، دچار نگرانی و وابستگی نشوید.


این جمله را هر روز تکرار کنید

من در مدار روابط عالی و جذب فرد ایده آلم هستم.

به هر تعداد دوست داشته باشید میتوانید تکرار کنید .آنقدری بگویید که ملکه ذهن شما شود و البته دچار دلزدگی نشوید.

.